Posted in danmei, ĐCO

ĐCO – chương 4

Chương 4

Đường Mạch nhìn xung quanh, trong thư viện yên tĩnh không có người nào khác, càng không có cái gọi là Thiên sứ hay Ác ma.

Tiếp tục đọc “ĐCO – chương 4”